Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälaröpodden


Mar 24, 2021

Mälaröpodden, avsnitt 2, sänder från Ekebyhos slott som har en alldeles speciell koppling till Ekerö kommun. Johan informerar om vad som är aktuellt i kommunen bland annat om kommande Näringslivsdag där Årets företagare ska koras. Och så svarar han på era inskickade frågor som bland annat handlar om biltvätt. Får man egentligen tvätta bilen på gatan? Och vad kommunen gör när det blir hål i vägarna? 
Mälaröpodden produceras av Mälaröarnas Nyheter och leds av Joakim Jonsson. Från kommunen deltar näringslivschef Johan Elfver.