Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälaröpodden


May 6, 2021

Från biblioteket i Ekerö centrum ljuder dagens podd. Det handlar om bygglov, näringslivsfrukost och det senaste om vägbyggen och företagande. I Fråga Johan har biltvätt blivit en följetång, men det handlar också om cykelvägar, hur man hanterar invasiva växter och städning av vägrenar.