Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälaröpodden


Oct 6, 2021

Denna vecka dyker vi upp i en anrik och kulturhistorisk miljö, nämligen Rörby gård på Lovö. Vi har den senaste tiden kunnat läsa om att kommunen har planer på att sälja Rörby gård vilket oroat många. Hur ser planen ut nu och hur tänker Ewa von Wowern som driver Lovö Magasin på platsen?