Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälaröpodden


Oct 20, 2021

Vi tar färjan till Adelsö och hälsar på i Adelsö butik. Butiken drivs sedan drygt 5 år av Marja och Martin och sedan ett halvår i nya lokaler, nära färjeläget. Där har de skapat en knutpunkt på ön med en verksamhet som hela tiden utvecklas. Från lokala samarbeten till egenproducerade middagskassar och julbord... Följ med!