Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälaröpodden

Feb 24, 2021

Mälaröpodden - En podd för Mälaröarna, Ekerö kommun.
Med Joakim Jonsson. 
Vi informerar, debatterar och interagerar. 
Med den uppskattade programpunkten "Fråga Johan" där näringslivschef Johan Elfver svarar på era inskickade frågor.

Premiär 18 mars