Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälaröpodden

Oct 20, 2021

Vi tar färjan till Adelsö och hälsar på i Adelsö butik. Butiken drivs sedan drygt 5 år av Marja och Martin och sedan ett halvår i nya lokaler, nära färjeläget. Där har de skapat en knutpunkt på ön med en verksamhet som hela tiden utvecklas. Från lokala samarbeten till egenproducerade middagskassar och...


Oct 6, 2021

Denna vecka dyker vi upp i en anrik och kulturhistorisk miljö, nämligen Rörby gård på Lovö. Vi har den senaste tiden kunnat läsa om att kommunen har planer på att sälja Rörby gård vilket oroat många. Hur ser planen ut nu och hur tänker Ewa von Wowern som driver Lovö Magasin på platsen?