Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälaröpodden

Dec 21, 2023

Hur skulle du klara ett längre strömavbrott? När vattentornet sinar och du inte får vatten i kranen eller toaletten. Har du en plan? Idag handlar det om krisberedskap när vi besöker en krisberedskapsövning som FRG, Frivilliga resursgruppen, nyligen genomförde i Tappströmskolan. Efter pandemin har FRG...


Dec 7, 2023

Fastighetsnära avfallsinsamling är dagens ämne i Mälaröpodden. Det handlar om att vi inom ett par år kommer att få inte ett, men två nya sopsorteringskärl vid varje fastighet. Allt enligt ett regeringsbeslut från 2022. I varje kärl finns fyra fack där vi ska sortera våra  olika former av avfall. Mer om hur...


Nov 15, 2023

Budget är ämnet i dagens poddavsnitt. Vi kör ett uppsnack inför kommunfullmäktige 20 november, där budgeten för 2024 ska tas. Hur ser räknenskaperna ut inför nästa år, mitt i denna lågkonjunktur? Hur skiljer sig Mittenstyrets och oppositionens kalkyler? Och vad ser Hanna Svensson (S) och Johan Elfver (M)...


Nov 2, 2023

Den här veckan skulle vi egentligen pratat om budget. Men just den här veckan känns det viktigare att prata om något annat. För ingen kan nog passera Nockebybron nu utan att känna sorg, förtvivlan och även ilska efter den gångna helgens tragiska olycka där en 16-årig pojke dog och en flicka i samma ålder...


Oct 19, 2023

Visste du att det varje dag, i Ekerö kommun, serveras 6000 offentliga måltider, inom förskola, skola, vård och omsorg. Ett arbete som kanske inte alltid uppmärksammas tillräckligt, men det ska vi göra idag. Och det passar bra, för idag, den 19 oktober är det nämligen den Offentliga måltidens dag. Följ med...