Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälaröpodden

Feb 15, 2023

Samhällsbyggnadsutskottet, ett nytt utskott i kommunen sedan några veckor. Också ett utskott med mycket att stå i nu med många projekt igång samtidigt i Ekerö kommun. Och så alla dessa trafikfrågor. Ordförande i detta utskott är Fredrik Ohls, som även är gruppledare för Liberalerna i Ekerö och...


Feb 2, 2023

I nypremiären pratar vi om den brist på hallar vi har i Ekerö kommun. Klubbar och föreningar har svårt att få ihop tider till alla som vill utöva sina sporter och andra fritidssysslor. Kultur och fritidsnämnden har beslutat att Ekerö kommun ska gå från 0,7 idrottshallar per 10 000 invånare till 2,0 innan år...