Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälaröpodden


Jun 24, 2021

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld står inte till förfogande i nästa års kommunala val. Varför? Och vad ska han göra istället? Dessutom, hur laddar oppositionsråd Hanna Svensson för nästa års val och vilka frågor tror hon kommer synas mest i valrörelsen...