Preview Mode Links will not work in preview mode

Mälaröpodden

Aug 25, 2021

Skogen, jorden, vattnet och djuren. Det är de fyra element som grundar förändringsarbetet i det nya Sånga Säby, eller kort och gott Sånga. Under pandemin har det jobbats för högtryck och nu ska man öppna upp igen i ny skrud den 6 september. Vad kan vi vänta oss?
- Framtiden ligger i historien, säger dagens...